Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" w Lipnicy Wielkiej

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” w Lipnicy Wielkiej

W Gminie Lipnica Wielka, dnia 13 września 2023 roku na Placu przy źródełku Piotra Borowego spotkali się uczestnicy biorący udział we wspólnym czytaniu powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” – lektury 12. edycji Narodowego Czytania.

Teren wybrano nieprzypadkowo, gdyż często za życia pojawiał się w tym miejscu Piotr Borowy, który był jednym z pierwszych introligatorów na Orawie. Książki i czasopisma zakupione bądź wypożyczone u Piotra trafiały w następstwie pod dachy orawskich domów.

Inauguracji spotkania dokonała Stanisława Kucek serdecznym powitaniem wszystkich przybyłych na tę uroczystość.

Został odczytany list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym zwrócił się on do Polaków w słowach: „...Co roku podczas akcji Narodowego Czytania wspólnie czytamy dzieła, które stanowią kanon polskiej literatury. Jednym z nich jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich, i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Przypomnijmy ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie…”

Fragmenty powieści w kolejności czytania prezentowali:

Jan Kuliga – Sekretarz Gminy Lipnica Wielka, Magdalena Pażucha – uczennica Szk. Podst. Nr 2 im. J. i E. Mików w Lipnicy Wielkiej, ppłk Andrzej Karkoszka-Komendant PSG im. gen. bryg. M. L. Boruty – Spiechowicza w Zakopanem, Marta Brenkus – uczennica LO w Lipnicy Wielkiej, dr Tomasz Pasierbek – Dyrektor BgPN w Zawoi, Edyta Mikłusiak – Dyrektor Szk. Podst. Nr 2 J. i E. Mików w Lipnicy Wielkiej, siostra Helena ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Lipnicy Wielkiej, Maja Warzeszak – uczennica Szk. Podst. Nr 2 im. J. i E. Mików w Lipnicy Wielkiej, Helena Dunaj przedstawicielka Grupy Seniorów z Lipnicy Wielkiej, Jan Kwak -Radny RG Lipnica Wielka i sołtys Sołectwa Centrum, Julia Łowas – uczennica LO w Lipnicy Wielkiej, Stanisława Kucek – Dyrektor GBP w Lipnicy Wielkiej.

W prezentowane fragmenty tej ważnej historycznie dla nas Polaków, pięknej powieści wsłuchiwali się reprezentanci społeczności uczniowskiej z wychowawcami ze szkół: Szk. Podst. Nr 1 w Murowanicy z panią Edytą Karkoszka i panią Sylwią Lichosyt, Szk. Podst. Nr 2 w Centrum z panią dyrektor Edytą Mikłusiak, panią vicedyrektor Teresą Baniowską i panią Anną Cymerman, Szk. Podst. Nr 3 z panią Bogusławą Wziątek, Szk. Podst. Nr 4 z panią Beatą Mastela i rodzicem panią Marią Bandyk, SP Kiczory z panią Zofią Kowalczyk oraz LO z panią Jadwigą Oskwarek. Grupę Seniorów z Lipnicy Wielkiej reprezentowała pani Maria Barnaś, pani Helena Dunaj i pani Irena Jasiura.

Po zakończeniu spotkania Jan Kuliga – Sekretarz Gminy Lipnica Wielka w imieniu Wójta Gminy Lipnica Wielka Mateusza Lichosyta podziękował wszystkim za przybycie, po czym głos zabrali: dr Tomasz Pasierbek, oraz ppłk Andrzej Karkoszka.

Narodowe Czytanie w Gminie Lipnica Wielka odbywało się pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Było to szóste czytanie w Lipnicy Wielkiej w ramach akcji Narodowego Czytania.

Wyrażam wszystkim szczere podziękowania za uczestnictwo w tej pięknej uroczystości podczas której, mogliśmy przenieść się do dworu Benedykta Korczyńskiego, zagrody Bohatyrowiczów, podziwiać piękną nadniemeńską przyrodę, wysłuchać historii Jana i Cecylia, wsłuchać się w opowieści o powstaniu, odwiedzić powstańczą mogiłę, być świadkami ważnej rozmowy Benedykta z Witoldem i spotkania Benedykta z Anzelmem.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy.

Organizatorami Narodowego Czytania w Gminie Lipnica Wielka byli: Wójt Gminy

Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej. Rolę Gospodarza pełniła Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J. i E. Mików w Lipnicy Wielkiej.

Uprzejmie zapraszamy za rok !

Tekst: St. Kucek

Foto: E. Karkoszka, R. Kowalczyk, B. Mastela

Drukuj stronę Drukuj stronę