Sprostowanie ostatecznych wyników Turnieju Sołectw podczas 24. Gminnych Dożynek 2023

Sprostowanie ostatecznych wyników Turnieju Sołectw podczas 24. Gminnych Dożynek 2023

Komisja w składzie: Franciszek Skoczyk – Przewodniczący, Krzysztof Wojdyła i Monika Klapisz, oceniająca konkursy w ramach Turnieju Sołectw po przeanalizowaniu konkurencji dożynkowych i zsumowaniu punktów zauważyła, że wkradł się błąd rachunkowy, za co bardzo przeprasza.

Ostatecznie Turniej Sołectw zakończył się następującymi wynikami:

I miejsce – Sołectwo Centrum

II miejsce – Sołectwo Skoczyki

III miejsce  Sołectwo Murowanica

IV miejsce – Sołectwo Kiczory

V miejsce – Sołectwo Przywarówka

Przepraszamy wszystkie sołectwa, szczególnie sołectwo Skoczyki na czele z sołtysem Eugeniuszem Węgrzynem za zaistniałą sytuację. Liczymy na zrozumienie.

Drukuj stronę Drukuj stronę