Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada w gminie Lipnica Wielka

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada w gminie Lipnica Wielka

W naszej gminie tradycyjnie obchodzono uroczyście 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.

Poczty sztandarowe prowadzone w pochodzie przez Strażacką Orkiestrę Dętą oraz druha OSP Tomasza Brodę przeszły uroczyście do Kościoła pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, gdzie odprawiono Mszę Świętą. Wzięły w niej udział poczty sztandarowe wszystkich szkół i OSP naszej gminy, Związku Podhalan a także strażacy, harcerze, Strażacka Orkiestra Dęta, Chór Eduardo, mieszkańcy oraz władze gminne z Panem Wójtem Mateuszem Lichosytem oraz Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Józefem Rudnickim na czele.

Po Mszy Świętej, w Kościele, miał miejsce koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Eduardo z Lipnicy Wielkiej. Koncert odbył się w ramach projektu „Chórem śpiewamy na Orawie” – „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana 2022”, który zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W dalszej części uroczystości nastąpiło złożenie wiązanek w miejscach pamięci narodowej oraz przemieszczono się na Plac Piotra Borowego. Tam Strażacka Orkiestra Dęta pod kierownictwem Łukasza Bandyka odegrała Hymn Narodowy oraz wiązankę pieśni patriotycznej. Następnie głos zabrał Pan Wójt Mateusz Lichosyt, a na koniec można było zasmakować się w wojskowej grochówce.

fot. Bronek Kowalczyk

Drukuj stronę Drukuj stronę