Nowe zarządy we wszystkich jednostkach OSP naszej gminy

W pierwszym półroczu 2021 odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP z terenu naszej gminy, podczas których wybrano zarządy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy Wielkiej – Murowanicy

1/ Prezes – Franciszek Pindziak

2/ Wiceprezes – naczelnik – Jan Machaj

3/ Wiceprezes – Michał Kupczyk

4/ Z-ca naczelnika – Marcin Janowiak

5/ Sekretarz – Jan Janowiak

6/ Skarbnik – Mariusz Stopiak

7/ Gospodarz – Łukasz Pajkos

8/ Członek – Stanisław Habina

9/ Członek – Piotr Stopiak

Komisja Rewizyjna

1/ Przewodniczący – Wendelin Janowiak

2/ Sekretarz – Tadeusz Karlak

3/ Członek – Jan Pajkos

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy Wielkiej – Centrum

1/ Prezes – Krzysztof Król

2/ Wiceprezes – naczelnik – Mirosław Krzyś

3/ Wiceprezes – Patryk Michalak

4/ Z-ca naczelnika – Tomasz Wojtusiak

5/ Sekretarz – Patryk Rudnicki

6/ Skarbnik – Eugeniusz Lichosyt

7/ Gospodarz – Józef Grucel

8/ Członek – Tadeusz Janiczak

9/ Członek – Bronisław Kowalczyk

Komisja Rewizyjna

1/ Przewodniczący – Jakub Kucek

2/ Sekretarz – Tomasz Grucel

3/ Członek – Dawid Dziubek

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy Wielkiej – Przywarówce

1/ Prezes – Wiktor Kramarz

2/ Wiceprezes – naczelnik – Józef Karkoszka

3/ Z-ca naczelnika – Marek Łowas

4/ Sekretarz – Marek Kościelak

5/ Skarbnik – Rafał Kramarz

6/ Gospodarz – Janusz Kramarz

7/ Kronikarz – Artur Łowas

Komisja Rewizyjna

1/ Przewodniczący – Zdzisław Bandyk

2/ Sekretarz – Krzysztof Kościelak

3/ Członek – Jan Machajda

Ochotnicza Straż Pożarna w Kiczorach

1/ Prezes – Henryk Kowalczyk

2/ Wiceprezes – naczelnik – Dawid Antałczyk

3/ Z-ca naczelnika – Tomasz Broda

4/ Sekretarz – Mateusz Broda

5/ Skarbnik – Adrian Bartos

6/ Gospodarz – Wojciech Limanówka

7/ Członek – Piotr Stachulak

Komisja Rewizyjna

1/ Przewodniczący – Szymon Karkoszka

2/ Sekretarz – Dariusz Słaby

3/ Członek – Franciszek Stechura

Drukuj stronę Drukuj stronę