Konkurs na „Lipnicki bukiet kwiatowo-zielny”

Zapraszamy do udziału w konkursie na „Lipnicki bukiet kwiatowo-zielny”

W ramach Święta Plonów w gminie Lipnica Wielka przygotowano szereg przeróżnych konkursów i zabaw oraz opracowano program tak, aby nawiązywał do starodawnego obchodzenia dożynek. Ma być tak, jak powinno być na dożynkach – swojsko i wesoło. Jednym z punktów programu dla wszystkich osób dorosłych jest Konkurs na „Lipnicki bukiet kwiatowo-zielny”. Zachęcamy wszystkich gorąco do wzięcia udziału. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu. 

REGULAMIN KONKURSU „Lipnicki bukiet kwiatowo-zielny” w ramach Święta Plonów w Lipnicy Wielkiej – Murowanicy w dniu 19.09.2021

1. Celem Konkursu jest:
– popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów,
– propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku,
– ochrona wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego.
2. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie bukietu z tradycyjnych kwiatów i ziół.
3. Bukiet powinien zawierać wyłącznie to, co pochodzi z pól i ogrodów.
4. Organizatorami Konkursu są:
– Wójt Gminy Lipnica Wielka
– Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Murowanica
– Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
5. Konkurs adresowany do wszystkich chętnych dorosłych mieszkańców Gminy.
6. Uczestnik w ramach Konkursu może wykonać tylko jeden Bukiet.
7. Uczestnik musi wykonać Bukiet samodzielnie. Nie określa się wielkości bukietów (tradycyjne wiązanki zawierały wyłącznie to, co pochodziło z pól i ogrodów).
8. Kryterium oceny bukietów brane pod uwagę przez Jury to skład bukietu oraz kompozycja.
9. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety podczas Święta Plonów tj. w niedzielę 19. września 2021 roku do godziny 14.00. Uczestnik otrzyma od organizatora numer przyjęcia.
10. Organizator sporządzi potwierdzenie pozostawienia bukietu.
11. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
12. Laureaci pięciu pierwszych miejsc zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.
13. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.
14. Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie.
15. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Święta Plonów oraz na gminnej stronie internetowej.
16. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

Drukuj stronę Drukuj stronę