Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Lipnica Wielka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2024 roku pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Lipnica Wielka w 2024 roku”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2024 roku pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Lipnica Wielka w 2024 roku”

Oferty można składać do 1 kwietnia 2024 roku

Szczegóły określono w regulaminie będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 15/2024 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 11.03.2024 roku.

Drukuj stronę Drukuj stronę