„Orawskie zamyślenie” Emila Kowalczyka

„Orawskie zamyślenie” Emila Kowalczyka

W sobotę 4 czerwca w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej odbyła się promocja książki „Orawskie zamyślenie” Emila Kowalczyka. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa ARVA, redakcja Barbara Zgama i Robert Kowalczyk, ilustracje Magdalena Kostrzewa-Smreczak, projekt okładki Grzegorz Rzepiszczak. Wstęp napisał Ryszard Remiszewski, zaś posłowie Barbara Zgama. Uroczystość rozpoczął występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Orawianie” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej, w której wieloletnim dyrektorem był dr Emil Kowalczyk. Po przywitaniu gości głos zabrał wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt ciepło mówiąc o zasługach autora książki i dziękując redakcji za pracę nad tym wyjątkowym dziełem. Barbara Zgama i Robert Kowalczyk, redaktorzy wydania, przedstawili zgromadzonej publiczności ideę książki, problematykę, szczególną uwagę zwracając na głęboką troskę autora o jego rodną ziemię, Orawę. O Emilu Kowalczyka i jego działalności niezwykle barwnie opowiadali jego przyjaciele i współpracownicy Franciszek Adamczyk, Ryszard Remiszewski i profesor Tadeusz Trajdos. Głos zabrał również przewodniczący Rady Gminy Andrzej Karkoszka oraz mecenas Małgorzata Liśkiewicz. Orawska Grupa Teatralna zaprezentowała krótkie przedstawienie na podstawie myśli Emila Kowalczyka. Na zakończenie publiczność podziwiała koncert zespołu Muzyka Orawska – Arva, który wykonał utwory skomponowane do poezji Emila Kowalczyka.


Słowo od redakcji:
Emil Kowalczyk kilka lat przed śmiercią zaczął spisywać swoje przemyślenia w formie krótkich, lapidarnych wypowiedzi w języku literackim i gwarze orawskiej. To zapis refleksji, wskazówek, obserwacji, prawd często gorzkich. Rozważania i sądy są związane przede wszystkim z umiłowaną przez autora Orawą. Wyłania się z nich poczucie odpowiedzialności za kulturę ojców, głęboka troska o orawską społeczność, samorząd, życie regionalne i kulturalne orawskich górali. Odnajdziemy jednak wśród tych rozważań wypowiedzi uniwersalne, których nie powstydziłby się niejeden filozoficzny umysł.
Kilka tych myśli ukazało się w tomiku „Mos ty serce orawskie” oraz w czasopiśmie regionalnym „Moja Orawa”. Pozostałe są publikowane po raz pierwszy. To wydawnictwo postanowiliśmy uzupełnić artykułami, felietonami, które autor publikował w prasie lokalnej, przede wszystkim w „Gminnych Nowinach” i w „Mojej Orawie”. Teksty te zostały przez redakcję uporządkowane tematycznie, znajdziemy więc w tej publikacji rozważania o polityce, samorządzie, życiu codziennym, kulturze, literaturze, edukacji, religii, historii, przyrodzie.
Jesteśmy przekonani, że „Orawskie zamyślenie” to ważna publikacja nie tyko dla Orawy. Podjęte w niej zagadnienia nurtują współczesnych. W czasach rozdarcia i unifikacji myśli Emila Kowalczyka przypominają o poszukiwaniu źródeł, prostych i czystych wartości, zakorzenionych w świecie, który nas otacza

fot. Monika Świdroń

fot. Paweł Pastwa

Drukuj stronę Drukuj stronę