Projekt pn. „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka”

Oryginalna informacja pod linkiem: http://archiwalna.lipnicawielka.pl/index.php/projekty/item/2041-e-uslugi

Projekt pn. „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Wnioskodawca: Gmina Lipnica Wielka

Kwota dofinansowania: 534 594,24 zł

Całkowita wartość projektu: 728 462,58zł

Miejsce realizacji: Lipnica Wielka

Cel operacji: Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli oraz przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. Projekt pozytywnie wpłynie na wzmocnienie potencjału E-administracji poprzez zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do zasobów i usług publicznych poprzez wdrożenie systemu informatycznego oferującego szereg elektronicznych usług publicznych. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych w sposób otwarty, a wiec nieodpłatnie, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

Drukuj stronę Drukuj stronę