e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka

Oryginalna informacja pod linkiem: http://archiwalna.lipnicawielka.pl/index.php/projekty/item/2160-e-uslugi2018


Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipnica Wielka,

Informuję, że realizacja projektu pn.: „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja została zakończona w terminie. Przewidziane do realizacji e-usługi zostały wdrożone.

Zachęcam do korzystania z usług elektoronicznych Gminy Lipnica Wielka na stronie  eurzad.lipnicawielka.pl

Całkowita wartość projektu: 699 457,63 zł

Koszt kwalifikowany projektu: 652 270,88 zł

Wysokość dofinansowania: 489 203,05 zł

e-Urząd to bezpieczny system informatyczny, umożliwiający mieszkańcom dostęp przez Internet do części danych z wewnętrznego systemu informatycznego Urzędu Gminy. Połączenie pomiędzy platformą i komputerem klienta jest szyfrowane. Weryfikacja tożsamości klienta odbywa się za pomocą konta ePuap. Formularze i wnioski elektroniczne można składać podpisując je podpisem kwalifikowanym lub bezpłatnym Profilem Zaufanym. Wpływające do urzędu wnioski rejestrowane są automatycznie w elektronicznym systemie obiegu dokumentów. Zastosowane technologie i procedury gwarantują zarówno urzędowi jak i klientowi poufność i bezpieczeństwo przeprowadzanych operacji.

eUrząd umożliwia:

po zalogowaniu możliwy jest wgląd we własne dane podatkowe oraz opłatę za gospodarowanie odpadami (konta, historię wpłat, saldo)

opłacenie raty podatku/opł. śmieciowej lub podgląd danych do przelewu

możliwość ustawienia powiadomienia na email, sms o zbliżającym się terminie opłaty

e-usługi – złożenie wybranych formularzy (np. deklaracja za odpady)

Aby uzyskać dostęp do platformy e-urząd należy:

zarejestrować się na platformie ePuap i potwierdzić swój wniosek o Profil Zaufany w najbliższym punkcie (np. w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka, pok. nr. 4.)

złożyć wniosek o dostęp do systemu informatycznego eUrząd

poczekać na weryfikację danych, aktywację konta i zwrotną wiadomość z Urzędu Gminy Lipnica Wielka

Drukuj stronę Drukuj stronę