Prośba o zgłaszanie gotowości wynajęcia pokoi dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Szanowni Państwo

Prosimy serdecznie o zgłaszanie do tut. Urzędu informacji o gotowości wynajęcia pokoi dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Informacje te można podawać do sekretariatu Urzędu Gminy Lipnica Wielka tel. 182634595 w godzinach pracy Urzędu lub mailowo sekretariat@lipnicawielka.pl

(w informacji prosimy o podanie liczby osób, które gotowi jesteście Państwo przyjąć).

Poniżej również przedstawiamy garść aktualnych informacji od Wojewody Małopolskiego 

Drukuj stronę Drukuj stronę