Przypomnienie o możliwości składania wniosków do projektu miejscowego planu

Szanowni mieszkańcy,

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2020 r. istnieje jeszcze możliwość składania wniosków do projektu planu miejscowego w granicach obszarów wskazanych na załącznikach graficznych 1-15 do powyższej Uchwały.

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Lipnica Wielka wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku w formie papierowej na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy lub elektronicznie poprzez ePUAP lub mailowo na adres: gmina@lipnicawielka.pl. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz wniosku dostępny jest do pobrania w wersji edytowalnej:  <<pobierz>> oraz w  biuletynie informacji publicznej Gminy Lipnica Wielka (w zakładce planowanie przestrzenne) lub można go odebrać osobiście w Urzędzie Gminy.

Drukuj stronę Drukuj stronę