REMONT DROGI GMINNEJ 604606K w km od 00+000,00 do km 00+230,00 w miejscowości Lipnica Wielka Gmina Lipnica Wielka

Gmina Lipnica Wielka przy dofinansowaniu zadania: „REMONT DROGI GMINNEJ 604606K w km od 00+000,00 do km 00+230,00 w miejscowości Lipnica Wielka Gmina Lipnica Wielka” z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 72.600,00 zł wykonała 230 metrów nowej nawierzchni asfaltowej dzięki czemu usprawni się komunikacja i transport.

Całkowity koszt zadania: 145.629,81 zł.

Finansowane ze środków własnych w wysokości 73.029,81 zł.

Drukuj stronę Drukuj stronę