Spotkanie w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery

Spotkanie w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery

W środę, 20 września br., z inicjatywy Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego Pana dra Tomasza Pasierbka miało miejsce spotkanie powołujące Radę Koordynacyjną Rezerwatu Biosfery Babia Góra.

Gmina Lipnica Wielka była współorganizatorem tego spotkania.

Obszar Babiogórskiego Parku Narodowego  wraz z jego otuliną został uznany przez międzynarodowy program UNESCO Man and Biosphere (Człowiek i Biosfera) jako Rezerwat Biosfery Babia Góra. Teren tego rezerwatu jest zarządzany przez wiele podmiotów, które były obecne na spotkaniu.

Rada Koordynacyjna Rezerwatu Biosfery ma za zadanie budować i pogłębiać współpracę pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w Rezerwacie. Rada ma stanowić platformę komunikacji, wymiany poglądów, opinii, wiedzy, doświadczeń oraz służyć integracji jej członków. 

Praca Rady ma służyć wspólnie podejmowanym nowym przedsięwzięciom, inicjatywom, projektom, które będą ukierunkowane na wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.     

Rada będzie odpowiedzialna za koordynację działań gmin znajdujących się w jej zasięgu m.in. przy pozyskiwaniu dodatkowych środków zewnętrznych na działalność związaną z ochroną Babiej Góry oraz rozwojem turystycznym wokół Królowej Beskidów. Podczas spotkania wybrano przedstawicieli Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery. Przewodniczącym Rady został dr Tomasz Pasierbek – Dyrektor BgPN, a jego zastępcami przedstawiciele 3 samorządów obecnych na spotkaniu: Lipnicy Wielkiej, Jabłonki oraz Zawoi. 

K.K. / fot. Jakub Dyrcz     

Drukuj stronę Drukuj stronę