Szkolenie dla nauczycieli: Konsekwencje pandemii dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

W dniu 17 maja 2021 r. odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej z naszej gminy. Szkolenie przeprowadziła pani Weronika Potaczek z Centrum Rozwoju i Psychologii w Mszanie Dolnej.


Tematem szkolenia były Konsekwencje pandemii dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Działania profilaktyczno-wychowawcze w sytuacji powrotu dzieci do szkoły. Podczas szkolenia mieliśmy okazję omówić wyzwania przed którymi stoją nauczyciele i uczniowie.
Czas pandemii zarówno dla dzieci jak i dorosłych jest wyzwaniem ze względu m.in. na ograniczone kontakty towarzyskie, naukę czy prace zdalną, zaburzoną rutynę dnia, ograniczone możliwości aktywności fizycznej czy lęk o zdrowie własne i bliskich, brak informacji oraz niepewność kolejnych tygodni. Każde z tych wyzwań przyczyniły się do pogorszenia sytuacji emocjonalnej u dzieci i dorosłych.
Nie da się ukryć, że nadrabianie powstałych zaległości i ponowne wejście w rytm szkolny, w tak krótkim czasie, będzie wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej. Przez rok zdalnej nauki zachwiane zostały podstawowe relacje społeczne, które objawiać mogą się u niektórych nastolatków zamknięciem w sobie, rozdrażnieniem czy wręcz zawstydzeniem.


Oczywiście realizacja podstawy programowej, klasówki, sprawdzanie poziomu wiedzy uczniów jest ważne ale najważniejsze w tym momencie jest odbudowywanie zaufania i relacji między wszystkimi uczestnikami środowiska oświatowego.
Mamy nadzieję, iż uczniowie ponownie przyzwyczają się do rytmu i wymagań szkolnych oraz odnajdą radość i zadowolenie z powrotu do szkoły.

Drukuj stronę Drukuj stronę