Wspólne czytanie dramatu „Moralność Pani Dulskiej” lektury Narodowego Czytania

Dnia 09 września 2021 r. przy pięknej słonecznej aurze w gminie Lipnica Wielka, w miejscowości Kiczory odbyło się wspólne czytanie dramatu pt. „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, lektury dziesiątej, jubileuszowej odsłony Narodowego Czytania.

Otwarcia uroczystości oraz powitania zaproszonych gości, nauczycieli oraz młodzieży uczestniczącej

w Narodowym Czytaniu dokonał Wójt Gminy Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt. W swoim wystąpieniu przybliżył zebranym historię Narodowego Czytania.

Przybliżenia sylwetki Gabrieli Zapolskiej oraz problematykę dzieła przedstawił zebranym Robert Kowalczyk.

Wybrane fragmenty lektury czytali: Mateusz Lichosyt – Wójt Gminy Lipnica Wielka, dr Tomasz Pasierbek – Dyrektor BgPN w Zawoi, mjr Andrzej Karkoszka – Komendant Placówki SG w Zakopanem, Henryk Kowalczyk – Radny RG Lipnica Wielka, sołtys wsi Kiczory, Małgorzata Obrochta – Kierownik SPZOZ
w Lipnicy Wielkiej, Dominika Karkoszka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiczorach, Viktoria Warzeszak
i Weronika Karlak – uczennice klasy II LO w Lipnicy Wielkiej, Maja Kiełczewska i Amelia Słaby – uczennice Szkoły Podstawowej w Kiczorach oraz Stanisława Kucek – Dyrektor GBP w Lipnicy Wielkiej.

Zebrani mieli możliwość zwiedzić Izbę Pamięci Ks. Władysłwa Pilarczyka w której znajdują się cenne zbiory.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom społeczności uczniowskiej szkół podstawowych z terenu gminy Lipnica Wielka wraz z wychowawcami i klasie II Liceum Ogólnokształcącego również z wychowawcami.

Wyrażamy wdzięczność Pani Dominice Karkoszce- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiczorach za pełnienie roli gospodarza podczas tegorocznego Narodowego Czytania.

Uroczystość Narodowego Czytania w Lipnicy Wielkiej odbywała się pod Patronem Honorowym Pary Prezydenckiej. W bieżącym roku w naszym kraju była to 10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania, zaś w Gminie Lipnica Wielka 4 edycja. 

Realizatorzy akcji składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom za pomoc i zaangażowanie 
w przygotowanie tego przedsięwzięcia.

Organizatorami X. edycji Narodowego Czytania byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej.

Obsługa techniczna: Paweł Pastwa, Bronisław Kowalczyk,

Dokumentacja filmowa: Bronisław Kowalczyk, Robert Kowalczyk

Foto: Robert Kowalczyk

Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok.

Drukuj stronę Drukuj stronę