Wybory uzupełniające na Sołtysa sołectwa Lipnica Wielka-Skoczyki

W niedzielę 12.12.2021 odbyły się wybory uzupełniające na Sołtysa sołectwa Lipnica Wielka-Skoczyki

Frekwencja wyniosła – 15%

Sołtysem wybrano pana Eugeniusza Węgrzyna

Liczba oddanych głosów na tak – 128,

Liczba oddanych głosów na nie – 3

Drukuj stronę Drukuj stronę