XXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XXVI Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 18 lutego 2021 roku (tj. czwartek ) o godz. 15:00 w Sali Obrad Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Lipnica Wielka.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2021 rok
  5. Podjęcia uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej .
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę