XLIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 24 października 2022 roku (tj. poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Lipnica Wielka.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2022 rok.
  5. Podjęcia uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Porozumienie Gmin Górskich RP”.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę