XXVIII Gminny Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej

Protokół z XXVIII Gminnego Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej odbywającego się w dniu 12 stycznia 2022 roku

Komisja w składzie:

  1. Robert Kowalczyk – przewodniczący
  2. Irena Grobarczyk – członek
  3. Karolina Kowalczyk – członek
  4. Stanisława Kucek – członek
  5. Danuta Paplaczyk – członek
  6. Franciszek Pindziak – członek

Komisja po przesłuchaniu 45 uczestników ze szkół podstawowych, Liceum i Technikum w Lipnicy Wielkiej przyznała następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

RECYTATORZY- KLASY 0 –III

I miejsce: Aleksandra Mikłusiak – SP 1, kl. II

II miejsce: Oliwia Gombarczyk – SP 4, kl. II

III miejsca (alfabetycznie):

Patryk Kramarz – SP 4, kl. III

Zofia Kuliga – SP 1, kl. I

Estera Kurnat – SP 1, kl. II

Reprezentacja do Białego Dunajca: Aleksandra Mikłusiak i Oliwia Gombarczyk

GAWĘDZIARZE – KLASY 0 –III

I miejsce: Gabriela Jasiura – SP 4, kl. II

II miejsce: Karolina Klozyk – SP 1, kl. III

III miejsce: Marcelina Gombarczyk – SP 4, kl. I

Reprezentacja do Białego Dunajca: Gabriela Jasiura i Karolina Klozyk

RECYTATORZY- KLASY IV – VI

I miejsca (alfabetycznie):

Wiktoria Borowy – SP Kiczory, kl. V

Tomasz Łowas – SP 4, kl. V

II miejsce: Julia Jazowska – SP 2, kl. V

III miejsce: Zuzanna Antałczyk – SP 4, kl. VI

Wyróżnienia (afabetycznie):

Karolina Michalak – SP 1, kl. VI

Wiktoria Michalak – SP 1, kl. IV

Julia Pawlak – SP 1, kl. VI

Milena Wójciak – SP Kiczory, kl. V

Reprezentacja do Białego Dunajca: Wiktoria Borowy i Tomasz Łowas

GAWĘDZIARZE – KLASY IV – VI

I miejsce: Radosław Brenkus – SP 4, kl. VI

II miejsce: Michalina Kuliga – SP 1, kl. IV

III miejsce: Amelia Kramarz – SP Kiczory, kl. IV

Wyróżnienia (alfabetycznie):

Julia Bryniarska – SP 4, kl. VI

Anna Dziurdzik – SP 2, kl. IV

Izabela Kidoń – SP 2, kl. IV

Maciej Kidoń – SP 1, kl. VI

Emilia Kowalczyk – SP 2, kl. IV

Bartłomiej Łyś – SP 2, kl. VI

Hubert Marszałek – SP 2, kl. IV

Marika Wójciak – SP Kiczory, kl. IV

Reprezentacja do Białego Dunajca: Radosław Brenkus i Michalina Kuliga

RECYTATORZY- KLASY VII-VIII

I miejsca (alfabetycznie):

Robert Karlak – SP 1, kl. VIII

Oliwia Kowalczyk – SP 2, kl. VIII

II miejsce: Martyna Ziemiańczyk – SP 1, kl. VII

III miejsce: Maja Antałczyk – SP 4, kl. VIII

Wyróżnienia (alfabetycznie):

Kinga Brenkus – SP 4, kl. VII

Ewelina Krzyś – SP 2, kl. VII

Reprezentacja do Białego Dunajca: Robert Karlak i Oliwia Kowalczyk

GAWĘDZIARZE – KLASY VII-VIII

I miejsce: Joanna Klapisz – SP 2, kl. VIII

II miejsce: Justyna Wojtusiak– SP 2, kl. VII

III miejsca (alfabetycznie):

Julia Jasica – SP Kiczory, kl. VII

Anna Lichosyt – SP 2, kl. VIII

Wyróżnienia:

Patrycja Michalak – SP 4, kl. VII

Amelia Słaby – SP Kiczory, kl. VII

Reprezentacja do Białego Dunajca: Joanna Klapisz i Justyna Wojtusiak

RECYTATORZY – LICEUM I TECHNIKUM

I miejsca (alfabetycznie):

Dominika Wątorczyk – Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej  – kl. II

Ewelina Żegleń – Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej  – kl. I B

II miejsce: Anita Janowiak – Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej – kl. II

III miejsce: Kacper Moczoł – Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej  – kl. III

Reprezentacja do Białego Dunajca: Ewelina Żegleń, Dominika Wątorczyk i Anita Janowiak

GAWĘDZIARZE – LICEUM i TECHNIKUM

I miejsca (alfabetycznie):

Justyna Karlak – Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej  – kl. II

Artur Olesiński – Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej  – kl. I D

Reprezentacja do Białego Dunajca: Justyna Karlak i Artur Olesiński

Nauczyciele przygotowujący:

SP 1: Anna Mikłusiak, Agnieszka Klozyk, Anna Cymerman

SP 2: Barbara Brenkus, Anna Cymenrman

SP 4: Lucyna Łowas, Beata Rudnicka, Aniela Lach, Wioletta Blaszkiewicz

SP Kiczory: Anna Kramarz, Wioletta Machaj

Liceum i Technikum: Alina Kubacka, Barbara Sojka-Kidoń, Barbara Brenkus

Komisja dziękuje uczestnikom, nauczycielom przygotowującym oraz rodzicom za pracę z dziećmi i wkład w przygotowanie do konkursu.

Komisja pragnie podkreślić wyrównany, wysoki poziom młodych recytatorów i gawędziarzy. Nagrodzeni uczniowie wykazali się dobrą znajomością wybranego tekstu, poprawną interpretacją wybranej poezji oraz staranną wymową, uwzględniającą prawidłową artykulację.

Istotne jest, aby osoba recytująca dobrze interpretowała mówiony przez siebie tekst, aby podkreślić wymowę, nastrój, emocje wpisane w utwór. Należy także pamiętać że pisownia gwarowa nie zawsze jest równoznaczna z wymową.

Warto też zwrócić uwagę na dobór repertuaru – należy zadbać o to, by teksty były odpowiednio dobrane do wieku. Niestety w zaprezentowanych tekstach pojawiły się odstępstwa od właściwej realizacji gwarowej. Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość gwary. Prosimy o niewybieranie dla jednej osoby wierszy tego samego autora.

foto: Ewa Magiera

Drukuj stronę Drukuj stronę