Zakończenie projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny’’

Zakończenie projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny’’

Gmina Lipnica Wielka zakończyła realizację projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu 3 szkoły podstawowe z terenu gminy Lipnica Wielka, w których uczą się dzieci z Ukrainy przybyłe do Polski po wybuchu wojny, otrzymało wielowymiarowe wsparcie w postaci: szkoleń dla kadry placówek, wyposażenie pracowni językowej w nowoczesny sprzęt wraz z oprogramowaniem m.in. zakup sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w nowych szkołach oraz działań o charakterze integrującym uczniów polskich i ukraińskich. Łącznie zorganizowano 3 wycieczki podczas których uczniowie mogli się zintegrować wypoczywając aktywnie w Zakopanem. Natomiast wśród zakupionego sprzętu znalazł się monitor interaktywny, laptop, komputer stacjonarny, podłoga interaktywna, a także pomoce dydaktyczne w postaci gier do nauki języka obcego, domino i puzzle. Nowe wyposażenie sali lekcyjnej pozwoli na efektywne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, ułatwi uczniom zrozumienie nowych treści oraz uatrakcyjni zajęcia lekcyjne.
Całość inwestycji pokryły środki unijne pozyskane z programu Województwa Małopolskiego w wysokości 72 576,00 zł.

M. Michalak

Drukuj stronę Drukuj stronę