Zimowe utrzymanie dróg sezon 2022/2023

Przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące osób zarządzających i nadzorujących zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/203: 

DROGI GMINNE sezon 2022/2023:

  1. Standardy odśnieżania: 

a) standard III – 5,735 km, standard V – 1,81 km, standard VI – 45,969 km

Wykonawcą usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie całej gminy Lipnicy Wielka jest: FHU „ZBAZIN” Józef Garaj, 34-483 Lipnica Wielka, Kiczory 40 A,

Koordynatorami zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka ze strony Zamawiającego są:
Sołectwo Murowanica – sołtys Franciszek Pindziak, tel. 530 730043,
Sołectwo Centrum – sołtys Jan Kwak, tel. 609 098147,
Sołectwo Skoczyki – sołtys Eugeniusz Węgrzyn, tel. 693 361 115,
Sołectwo Przywarówka – sołtys Józef Karkoszka, tel. 697 995621,
Sołectwo Kiczory – sołtys Henryk Kowalczyk, tel. 530 730044,
oraz 
Koordynator/nadzorujący – kier. Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Grzegorz Kocur tel. 530-223-322.

DROGA POWIATOWA sezon zimowy 2022/2023:
Osoby zarządzające i nadzorujące zimowe utrzymanie dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg:

Nadzorujący:
Sławomir Belicki lub Józef Maryniarczyk – tel./faks 18 26 647 00 lub 18 26 628 88 , lub 18 26 497 70, lub kom. 722 195 305

Wykonawcą usługi zimowego utrzymania drogi powiatowej nr K1676 Lipnica Wielka – Przywarówka jest Konsorcjum Firm:
Lider – Józef Kondys FHU EXPORT IMPORT Józef Kondys 34 -722 Podwilk 337A,
Partner – Stanisław Waliczek TRANSKOP Nowe Bystre 192B, 34-521 Ząb, 34 -407 Ratułów 208, Telefony: 605 880 954, 601 439 868, 18 28 520 38
Podwykonawcą:
firma: FHU „ZBAZIN” Józef Garaj z siedzibą w 34-483 Lipnica Wielka, Kiczory 40 A

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 46
Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia  25 października 1994 r.
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ DYREKCJE OKRĘGOWE DRÓG PUBLICZNYCH

Drukuj stronę Drukuj stronę