500 PLUS – nowy okres zasiłkowy – złóż wniosek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuje, że okres świadczeniowy 2019/2021 dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (500+) trwa do 31.05.2021 r.

Wnioski (wzór wniosku) w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 (trwający od 01-06-2021r. do 31-05-2022r.) będą przyjmowane:
• drogą elektroniczną od 01-02-2021r. do 31-03-2021r. za pośrednictwem:
– bankowości elektronicznej
– profilu zaufanego ePUAP
– profilu zaufanego PUE ZUS
– ministerialnego portalu

• drogą papierową od 01-04-2021r.

UWAGA !!!
W przypadku osoby aktywnej/przebywającej za granicą obowiązkowo należy uzupełnić poniższe oświadczenie.

Oświadczenie aktywność zawodowa UE
Oświadczenie dotyczące „Powiązania Transgranicznego” pomiędzy Polską a Wielką Brytanią ( dot. obywateli brytyjskich)
Oświadczenie dotyczące „Powiązania Transgranicznego” pomiędzy Polską a Wielką Brytanią (dot. obywateli polskich)

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii COVID-19 oraz w związku z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej zachęca wnioskodawców do składania wniosków wraz z załącznikami drogą elektroniczną – taka forma nie wymaga wizyty w urzędzie

We wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail, gdyż na ten adres będzie wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia – przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Ważne!

  • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
  • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
Drukuj stronę Drukuj stronę