Ani za cały świat. Historia małżeństwa Mików

Ani za cały świat. Historia małżeństwa Mików

W Lipnicy Wielkiej, w dniu 29 czerwca br. na Placu Piotra Borowego, pod Murem Ojców Niepodległości odbyła się promocja książki pt. „Ani za cały świat. Historia małżeństwa Mików”.

Przy orawskich melodiach witając zebranych, otwarcia promocji i inauguracji 47. Święta Pasterskiego dokonał Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt.

Orawską gawędą pt. „Józefinka” o bohaterskiej postawie Józefy zebrani zostali wprowadzeni
w temat spotkania.

Gośćmi szczególnymi spotkania byli autorzy publikacji w osobach: Karolina Kowalczyk, Robert Kowalczyk, Małgorzata Liśkiewicz, dr Michał Wenklar, dr Barbara Zgama. Po zaprezentowaniu biogramów artystów miała miejsce rozmowa o publikacji.

Książka zawiera pięć rozdziałów – pięć opowieści z których każda jest odmienna, a których to bohaterami są Józefa i Emil Mika. W słowie od autorów czytamy: „…Brali oni udział w kształtowaniu granic państwa polskiego po Wielkiej Wojnie, wykonali ogromną pracę, żeby wyrwać Orawiaków z biedy i edukacyjnego zacofania, pustkę instytucjonalną zapełnili imponującą liczbą udanych przedsięwzięć. Czas ich życia to czas wielkich zmian ładu światowego i przemian społecznych oraz konieczność ciągłej walki o kształt niepodległego państwa polskiego. Wzięli znakomity udział w tej swojej cząstce historii. Śmierć spotkała ich z rąk hitlerowskich okupantów.

Rozmowę o książce z autorami prowadziły Dominika Wachałowicz Kiersztyn i Stanisława Kucek. Zgromadzona publiczność mogła dowiedzieć się jak powstawała publikacja, każdy z autorów opowiedział o swojej fascynacji małżeństwem Mików.

Wydawcą tej ważnej dla Orawy publikacji jest Gmina Lipnica Wielka.

„Ani za cały świat. Historia małżeństwa Mików”, Lipnica Wielka 2023 r. Publikacja jest pracą zbiorową, obejmującą 5 rozdziałów, które poprzedza słowo Wójta Gminy oraz słowo Autorów.

Redakcja: Karolina Kowalczyk i Robert Kowalczyk.

Korekta: Arleta Garbień

Projekt okładki: Karolina Kowalczyk ze szkiców M. Kostrzewy-Smreczak

Objętość: 200 stron

Skład i redakcja techniczna: Arkadiusz Morawski

Druk: Zakład Poligraficzny „MK” Nowy Targ

Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami archiwalnymi i dokumentalnymi oraz mapami
i tabelami historycznymi.

Publikacja dofinansowana została w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

W dalszej części spotkania odbył się spektakl Teatru ze Społecznością pn. „Ach jak cudowna jest Orawa” w reżyserii Bogusława Byrskiego, w którym wystąpili przedstawiciele różnych grup społecznych w tym: Seniorzy, Koło Teatralno-Filmowe, Obiektywni-Reaktywacja, Orawska Grupa Teatralna.

Po przedstawieniu reżyser widowiska oraz autorzy książki w podziękowaniu za pracę rąk Wójta Gminy otrzymali kwiaty, aktorzy zaś słodki prezent.

Obecni na wydarzeniu mogli otrzymać publikację z autografami autorów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na promocji tej ważnej publikacji.

Organizatorzy

fot. Jakub Kubczak Wojtyczek

Drukuj stronę Drukuj stronę