Debata "Wpływ turystyki na rozwój regionów"

Debata „Wpływ turystyki na rozwój regionów”

Nowa formuła 4 dniowego „Święta Pasterskiego” na stałe wpisuję się w kalendarz obchodów. W tym roku już po raz drugi piątek był dniem debaty w której dyskutowano na temat „Wpływu turystyki na rozwój regionów”.

Wśród prelegentów znaleźli się: Grzegorz Biedroń – prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Bogusław Waksmundzki – wice starosta powiatu nowotarskiego, Dawid Litwin – wójt gminy Potęgowo, Henryk Toryfter – wójt gminy Baranowo, Jacek Migacz – wójt gminy Grybów, Mateusz Lichosyt – wójt gminy Lipnica Wielka.

Dyskusję, która trwała ponad dwie godziny moderował Jakub Dyrcz – Zastępca Wójta Gminy Lipnica Wielka.

W dyskusji poruszono bardzo wiele wątków. Począwszy od wspomnień obecnych jak turystyka wyglądała 20-30 lat temu na obecnym funkcjonowaniu tego sektora gospodarki kończąc. Dyskutowano również na temat zrównoważonego rozwoju turystyki z tworzeniem alternatywnej oferty dla wielkich ośrodków turystycznych takich jak Zakopane czy Karpacz. W dyskusji poruszono wątek ochrony cennych walorów krajobrazowych przed bezsensowną zabudową na szeroką skalę, która może zniszczyć estetykę i przyczynić się do niekontrolowanego napływu turystów.

Do debaty włączyła się również widownia, która szczelnie wypełniła salę Muzeum Pasterstwa w Lipnicy Wielkiej i z której padło wiele pytań i sugestii jak można pomóc małym przedsiębiorcom w rozwoju ich turystycznych przedsięwzięć.

Wójt gminy Lipnica Wielka, w związku z zainteresowaniem przybyłych dalszymi możliwościami rozwoju marki Lipnica Wielka zapowiedział zorganizowanie w najbliższym czasie spotkań roboczych z przedsiębiorcami, które mogą pozwolić wykreować spójną ofertę dla potencjalnych turystów przybywających do naszej gminy.

Podczas debaty nastąpiło również uroczyste podpisanie partnerstwa pomiędzy Gminą Lipnica Wielka i Gminą Potęgowo.

Organizatorzy serdecznie dziękują za przybycie prelegentom, a w szczególności mieszkańcom i gościom, którzy tłumnie wypełnili salę Muzeum Pasterstwa w Przywarówce.

J.D.

fot. Jakub Kubczak Wojtyczek

Drukuj stronę Drukuj stronę