Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Potęgowo, a gminą Lipnica Wielka

Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Potęgowo, a gminą Lipnica Wielka

W drugi dzień Święta Pasterskiego, w piątek 30 czerwca, podczas debaty na temat Wpływu turystyki na rozwój regionów, w Muzeum Pasterstwa w Lipnicy Wielkiej, uroczyście podpisano umowę partnerską pomiędzy Gminą Potęgowo, reprezentowaną przez Dawida Litwina, Wójta Gminy, a Gminą Lipnica Wielka na Orawie, reprezentowaną przez Mateusza Lichosyta, Wójta Gminy.

Współpraca służyć ma rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków, w szczególności w obszarach: społeczno-kulturalnych, turystyki, oświaty, sportu, pogłębiania więzi między władzami i Radnymi obu Gmin Partnerskich oraz ich mieszkańcami.

Gmina Potęgowo położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, we wschodniej części powiatu słupskiego. Jest dominującą gminą w Polsce, jeśli chodzi o farmy elektrowni wiatrowych  oraz bioelektrownie bazujące na przetwarzaniu odpadów biologicznych.

Mamy nadzieję, że współpraca będzie rozwijać się w sposób bardzo owocny, a skorzystają na niej różne obszary działalności obu gmin.

oprac. K.K.

fot. Jakub Kubczak Wojtyczek

Drukuj stronę Drukuj stronę