Dofinansowanie dla budowy nowej remizy dla OSP w Lipnicy Wielkiej Centrum.

900.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejna świetna wiadomość dla naszej gminy! Wśród zadań rekomendowanych do dofinansowania znalazła się budowa nowej remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Wielkiej Centrum. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w wysokości 900.000,00 zł. To kolejny krok do wzrostu bezpieczeństwa naszych mieszkańców po włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Nowa remiza pozwoli również na dalszy rozwój jednostki i pozyskiwanie dodatkowego sprzętu. Dotychczasowa siedziba jest obecnie za mała by można było m.in. zakupić nowy większy samochód. Wstępna lokalizacja przewiduje również bezpieczniejsze położenie budynku, bez bezpośredniego wyjazdu z garażu na drogę powiatową jak to ma miejsce teraz. Planuje się aby remiza była wyposażona w 3 stanowiska dla samochodów, cześć socjalną z szatniami oraz zaplecze szkoleniowe.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich

W puli specjalnych środków dla gmin górskich również gmina Lipnica Wielka otrzymała dofinansowanie w wysokości 947.700,00 zł na rozbudowę ścieżek rowerowych u podnóża Babiej Góry.

To kolejny krok w rozwoju turystyki na terenie naszej pięknej gminy.

Tę jakże miłą wiadomość przekazali dzisiaj na briefingu prasowym w UW w Krakowie Pani Poseł Anna Paluch oraz Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita

Gmina Lipnica wielka otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

GMINA LIPNICA WIELKA na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymała wsparcie w wysokości 500 000,00 zł.

na zadania inwestycyjne w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.