Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka

Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka

Serdecznie zapraszamy do udziału w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka, który odbędzie się w dniu 3 lutego 2024 (sobota) na Hali Sportowej w Lipnicy Wielkiej.

  • Szkoły Podstawowe kl. IV–VIII – dziewczęta i chłopcy bez podziału na grupy – g. 9:00 (tylko dzieci z gminy Lipnica Wielka, mistrzostwa gminy – poszczególne szkoły zgłaszają po 4 zawodników)
  • Open (od 16 lat) – bez podziału na kobiety i mężczyzn – g. 13.00

Zgłoszenia chęci uczestnictwa poprzez karty zgłoszeń przyjmuje do dnia 29.01.2024 r. Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej osobiście lub: nr tel. 18 26 346 38 / mail: kultura@lipnicawielka.pl

Istnieje możliwość w pojedynczych przypadkach zgłoszenia się w dniu zawodów.

Drukuj stronę Drukuj stronę