Jubileusz 20-lecia nadania Szkole Podstawowej Nr 3 Imienia św. Stanisława Kostki

Jubileusz 20-lecia nadania Szkole Podstawowej Nr 3 Imienia św. Stanisława Kostki

18 września jest zawsze dniem wyjątkowym dla naszej społeczności szkolnej ze względu na obchodzone w tym dniu Święto Patrona Szkoły. W tym roku szkolnym dzień ten był jednak szczególnie ważny. Dokładnie 20 lat temu Święty Stanisław Kostka został wybrany na patrona naszej szkoły. Wybierając go, postawiono na młodość, determinację, pasję do nauki i wiarę w ideały, które reprezentował ten święty. Jego życie i duchowość są inspiracją dla nas wszystkich – zarówno dla uczniów, jak i nas dorosłych. Św. Stanisław uczy nas, że wartość życia nie jest mierzona jego długością, ale głębokością poświęcenia i pasji, z jaką żyjemy każdego dnia.
Obchody 20 rocznicy nadania imienia naszej szkole rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Św. pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jerzego Bargiela i ks. Michała Kwietnia. Natomiast obecny katecheta ks. Mateusz Zbroja skierował do nas wiele ciekawe słów, odnosząc się do odczytanej Ewangelii. Starannie przygotowana przez Siostrę Helenę oprawa liturgiczna Mszy Św., a podjęta przez Panią Dyrektor, Nauczycieli, Uczniów oraz Rodziców, pozwoliła głębiej przeżywać liturgię Eucharystii, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście.
Po Mszy Św., na czele z Pocztem Sztandarowym niosącym Sztandar Szkoły wszyscy udaliśmy się na przykościelne groby Ś.P. ks. Prałata Bolesława Kołacza oraz ks. Prałata Stanisława Kani, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Następnie cała społeczność szkolna udała się na obchody 20-lecia do szkoły.
Uroczysta akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły, następnie Pani Dyrektor Ewelina Palenik powitała przybyłych gości, którzy uświetnili naszą uroczystość. Swoją obecnością zaszczycili nas Ks. Proboszcz Jerzy Bargiel wraz z ks. Mateuszem Zbroją i ks. Michałem Kwietniem, Wójt Gminy Lipnica Wielka – pan Mateusz Lichosyt, Sekretarz Gminy Lipnica Wielka – pan Jan Kuliga, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – pan Józef Rudnicki, Komendant Komisariatu Policji w Jabłonce asp. sztab. Wiesław Pustelnik, Starszy Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty – pani Marzena Bąk, Sołtys Sołectwa Skoczyki – pan Eugeniusz Węgrzyn, Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – pani Maria Hrustek, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – pani Marzena Michalak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury – pani Karolina Kowalczyk, Dyrektorzy Szkół, emerytowani nauczyciele oraz rodzice naszych uczniów. Pani Ewa Rószczka przybliżyła nam zdarzenia sprzed 20-lat, kiedy naszej szkole nadawane było imię, podkreślając jak przemyślaną decyzją był wybór właśnie Św. Stanisława Kostki na patrona szkoły.
Następnie historię tego niezwykłego człowieka przybliżyli nam nasi uczniowie, którzy pod kierunkiem Pani Ewy Rószczki przygotowali sztukę w 4 aktach przedstawiającą ważne momenty z życia św. Stanisława Kostki. Każdy akt poprzedzony był pięknym śpiewem chórku złożonego z uczniów tej szkoły. Całe przedstawienie zakończone było modlitwą do św. Patrona i piosenką: Św. Stanisławie Prosimy Cię. Przedstawienie dostarczyło, wiele wzruszeń, a zarazem wiele radości. Gromkimi brawami nagrodzono wspaniałą grę małych aktorów. Inscenizacja była odzwierciedleniem wartości reprezentowanych przez naszego Patrona, a jej doskonałą oprawę stanowił śpiew przejmujący uczniów.
Pani Dyrektor podziękowała zgromadzonym gościom za obecność podczas uroczystości oraz za wsparcie, współpracę i zaangażowanie, życząc nauczycielom, uczniom i rodzicom, by ta 20 rocznica była dla nas wszystkich inspiracją do dalszej pracy i dążenia do doskonałości, a Św. Stanisław Kostka miał całą społeczność szkolną w swojej opiece przez wiele kolejnych lat i był przewodnikiem na tej drodze.
Po zakończonej akademii głos zabrali zebrani goście gratulując wspaniałego jubileuszu oraz pięknej uroczystości i życząc nam wszystkim wielu sukcesów oraz satysfakcji z uzyskiwanych efektów. Wszyscy zgodnie podkreślali, że Patron to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół niej buduje się tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości. I tak też robi się w naszej szkole. Wszyscy przybyli goście otrzymali pamiątkowe przypinki z tej uroczystości.
Akademię i uroczystość uzupełniały wystawione na szkolnym korytarzu kroniki szkolne oraz pięknie udekorowane korytarze, a zwieńczeniem była Księga Pamiątkowa związana z nadaniem szkole imienia, w której szacowani goście mieli okazję pozostawić swoje wpisy.
Okazją do całkiem prywatnych i nieoficjalnych spotkań, rozmów i wspomnień był poczęstunek, na który wszystkich obecnych zaprosiła dyrektor oraz Rada Rodziców. Po posiłku pan Wojciech Kucek zaprezentował jeszcze kilka kadrów z filmu, na których można było zobaczyć najważniejsze fragmenty sprzed dwudziestu lat, przedstawiające poświęcenie sztandaru i obrazu Patrona oraz odczytanie Aktu nadania imienia szkole. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za możliwość wspólnego świętowania XX Rocznicy Nadania Szkole Imienia Świętego Stanisława Kostki, a nauczycielom, uczniom i rodzicom za zaangażowanie i ogrom pracy włożony w organizację naszego Święta. Była to piękna i pełna wzruszeń uroczystość, która przysporzyła nam wszystkim wiele radości i na długo pozostanie w naszej pamięci.

Ewelina Palenik
Dyrektor Szkoły

Drukuj stronę Drukuj stronę