Aktualne wzory deklaracji CEEB

Informuje się, że osoby, które nie dokonały obowiązku zgłoszenia źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, nadal mogą złożyć deklarację korzystając z nowego wzoru formularza:

  1. elektronicznie – wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony www.zone.gunb.gov.pl oraz posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości;
  2. papierowo – wniosek trzeba złożyć do urzędu gminy, gdzie urzędnik uwierzytelni wniosek, a następnie wprowadzi dane do CEEB.

Aktualne wzory deklaracji CEEB: https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji

Drukuj stronę Drukuj stronę