SP ZOZ w Lipnicy Wielkiej informuje, że pozyskał środki finansowe w ramach grantu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ”

W ramach grantu zrealizowano zadania:

1. Doposażono stanowiska pracy personelu medycznego placówek POZ w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z pandemią COVID-19 i jej negatywnymi skutkami.Stanowiska pracy personelu medycznego zostały doposażone w środki ochrony indywidualnej poprzez następujące zakupy:
1. Rękawiczki jednorazowe
2. Prześcieradła jednorazowe
3. Maseczki jednorazowe
Łączna wartość zadania: 6.124,31 zł
2. Doposażono placówkę POZ w sprzęt medyczny i wyposażenie niezbędne do walki z pandemią COVID-19 i jej negatywnymi skutkami.Zakupione zostały środki do dezynfekcji powierzchni oraz środki do dezynfekcji osobistej:
1.Środki do dezynfekcji powierzchni i środki do dezynfekcji osobistej.
Łączna wartość zadania: 2.947,90 zł
3. Doposażono SPZOZ w środki i urządzenia do dezynfekcji niezbędne do walki z pandemią COVID-19 i jej negatywnymi skutkami.Zakupiono sprzęt wykorzystywany do realizacji świadczeń w trakcie pandemii. Zakupy obejmą:
1. Defibrylator
2. Koncentrator tlenu
3. Nebulizatory – 2 sztuki
4. Pulsoksymetry – 2 sztuki
5. Stetoskop – 2 sztuki
6. Lampa bakteriobójcza przepływowa
Łączna wartość zadania : 19.183,00 zł

Wartość grantu ( dofinansowanie ) – 24.016,92

Wkład własny Grantobiorcy – 4.238,29

Razem wartość zadania grantowego – 28.255,21