Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach, które określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 20 20 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz w zarządzeniu Nr 7/2021 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka oraz w Uchwale Nr XXXVI/210/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2018r. poz. 2922 z dnia 9 kwietnia 2018 roku).Przedstawione poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki. Poniżej załączamy dokumenty dotyczące rekrutacji:
Zasady rekrutacji do Publicznego Przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Zasady rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych
Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Drukuj stronę Drukuj stronę