Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy na Orawie

Data: 27 września 2023 r.
Miejsce zakończenia: Muzeum Pasterstwa w Lipnicy Wielkiej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej (Przywarówka)
Planowana godzina zakończenia rajdu 14:00
Trasa rajdu obejmuje gminy: Lipnica Wielka, Bobrov, Zubrohlava, Rabcice
Zbiórka chętnych w dniu rajdu – przy Źródełku Piotra Borowego o godz. 10.00
• Dołącz do nas i odkryj uroki Orawy na dwóch kółkach!

Projekt współfinansowany w ramach:

Nazwa projektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie

Nazwa Programu: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim,

PL – Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim,

SK – Zlepšenie bezpečnosti na poľsko-slovenskom pohraničí

PARTNER WIODĄCY (PL): Gmina Lipnica Wielka
PARTNER (SK): Obec Bobrov

Umowę o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego podpisano 21.07.2022 w Nowym Targu.

Czas trwania projektu: od dnia podpisania umowy do 30 września 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 34.850,11 EURO w tym dofinansowanie z:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 72,38 % (25.224,50 Euro)
  • Środków Budżetu Państwa 5% (1.742,50 Euro)
  • Wkład własny budżetu gminy 22,62% (7.883,11 Euro)

W ramach mikroprojektu zrealizowano:

  1. Kwalifikowany KURS PIERWSZEJ POMOCY

Zrekrutowano 60 osób i przeprowadzono: cykl zajęć 66 godz., egzamin oraz wydanie certyfikatu – uzyskanie tytułu ratownika. Ponadto w trakcie szkoleń uczestnicy otrzymali wyżywienie.

  1. Bezpiecznie quadem

Zakupiono quada wyposażonego w system nawigacji satelitarnej. Zorganizowano wspólne manewry strażackie: w sierpniu w Lipnicy Wielkiej oraz we wrześniu na Słowacji w partnerskiej gminie Bobrov.

Zakupiony quad dla OSP zapewni wzrost bezpieczeństwa mieszkańcom pogranicza. Na naszym terenie taki sprzęt jest niezbędny w celu szybkiej pomocy potrzebującym, umożliwia podejmowanie szybkich, sprawnych, bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczych w terenach górskich, w których brak jest możliwości dotarcia bez posiadania odpowiedniego sprzętu i odpowiednio wyszkolonych osób.

Odkrywaj z nami Orawę

W ramach mikroprojektu „Odkrywaj z nami Orawę” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 wykonano m.in remont istniejącej studni przy źródełku Piotra Borowego i kapliczki oraz utwardzono ciągi piesze na polanie gdzie odbywa się Święto Pasterskie.

Poprzez rozbudowę transgranicznej infrastruktury Centrum Produktu Lokalnego o elementy małej architektury oraz wykonanie ciągów pieszych poprawione zostały warunki korzystania z tego transgranicznego produktu przez mieszkańców i turystów przybywających tu podczas wycieczek rowerowych polsko-słowackimi szlakami rowerowymi na Orawie , wycieczek pieszych na Babią Górę lub podczas wydarzeń i spotkań związanych z tradycjami lokalnymi organizowanych w tym miejscu.

Modernizacja historycznego źródełka Piotra Borowego i wyposażenie go w elementy infrastruktury rekreacyjnej tworzy dodatkowe miejsce dla mieszkańców i turystów, w którym mogą poznawać dzieje ziemi orawskiej i odpoczywać równocześnie w pięknym otoczeniu orawskiej przyrody.

Ponadto uzupełnieniem tych robót jest stworzona gra terenowa -quest, który wiedzie śladami Apostoła Orawy – Piotra Borowego. Zachęcamy Państwa do przejścia trasą questu, uzupełnienia hasła i odnalezienia skarbu. Ulotki questu są dostępne w Urzędzie Gminy, Bibliotece i Gminnym Centrum Kultury.

Tym samym dla mieszkańców i turystów stworzona została kompleksowa oferta zachęcająca do spędzania tutaj wolnego czasu, łącząca poznawanie kultury i tradycji lokalnych Orawy, jej historii oraz korzystanie z walorów ziem polsko-słowackiego pogranicza.

Całkowity koszt projektu 58 548,88 euro.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj.49 766,54 euro.

.Partner wiodący: Gmina Lipnica Wielka 
34-483 Lipnica Wielka  518
tel: (+48) 18 26 345 95 / fax:(+48) 18 26 345 97
gmina@lipnicawielka.pl
www.lipnicawielka.pl
Partner mikroprojektu: Obec Bobrov
Námestie sv. Jakuba 173/3
029 42 Bobrov
Žilinský kraj
Tel.: 043/552 43 99
Mail: webmaster@obecbobrov.sk
www.obecbobrov.sk

Okres realizacji: od 01.01.2021 r. do 31.05.2022 r.

Nr mikroprojektu INT/ET/TAT/1/IV/A/0323

Quest do pobrania

Nowy Quest w Lipnicy Wielkiej

Z wielką radością informujemy, iż od miesiąca możemy korzystać z nowego Questu w Lipnicy Wielkiej. Jest to już trzeci quest w naszej gminie.

Tym razem podążamy „Śladami Apostoła Orawy”. Spacer zapoznaje z urokami Lipnicy Wielkiej oraz ukazuje miejsca i losy najsłynniejszego orawskiego samouka – działacza ludowego i niepodległościowego Piotra Borowego.

Opracowanie questu: Krzysztof Florys, Adam Jarzębski (Fundacja Mapa Pasji)

Opiekun questu: Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkie

Questy w wersji papierowej dostępne są w Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej.

oraz na stronie questy.org.pl/quest/sladami-apostola-orawy

Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Odkrywaj z nami Orawę”.

Produkcja „Kochana Polsko, to dla Ciebie!” – Orawscy święci dnia codziennego – Józefina i Emil Mika

Z przyjemnością informujemy iż w dniach 17.08 – 19.09.2021 rozpoczęto zdjęcia do filmu pt. „Kochana Polsko, to dla Ciebie!” w ramach Projektu z Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA – Edycja 202, którego beneficjentem jest Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

Film opowiada o życiu wyjątkowego małżeństwa – Józefiny i Emila Mików, dlatego tym bardziej cieszy nas fakt że wszystko dzieje się w roku Jubileuszowym Emila Miki. W filmie wypowiedzi specjalistów w swoich dziedzinach oraz zacnych osobistości przeplatać się będą ze scenami fabularyzowanymi. W produkcję zaangażowanych jest wielu lokalnych artystów, grup, zespołów i osób, za co jesteśmy wielce wdzięczni.

Reżyserem filmu jest Pani Inka Bogucka, zaś autorami scenariusza Inka Bogucka, Karolina Kowalczyk, Robert Kowalczyk.

Pierwsze kadry miały miejsce w Muzeum Orawski Park Etnograficzny (za gościnność tej instytucji serdecznie dziękujemy), na Polanie Śmietanowej oraz lipnickich polanach i polach.

Zakończenie projektu przewidziane jest na połowę listopada 2021 roku.

(K.K.)

Pierwsze dni zdjęciowe 17.08-19.09

foto: Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv i Ewa Magiera

Kolejne dni zdjęciowe 4.10-6.10

Tym razem zdjęcia miały miejsce w Lipnicy Wielkiej (m.in. w Domu Ludowym i w Kościele pw. św. Łukasza), Muzeum Orawski Park Etnograficzny (za gościnność tej instytucji serdecznie dziękujemy), w Krakowie oraz ku naszej wielkiej radości w Archidiecezji Łódzkiej (dziękujemy serdecznie ks. Janowi Karlakowi za pomoc).

foto: Ewa Magiera i Kamil Bodzioch

Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv i Magdalena Kostrzewa – Smreczak

Zakończono projekt „Polsko-węgierski obóz językowy na Orawie”

W dniach od 1 do 4 września 2021 roku gościliśmy grupę młodzieży z Polski (z różnych miast) i Węgier (z Budapesztu) w ramach „Polsko-węgierskiego obozu językowego na Orawie”.

Obóz miał na celu pielęgnowanie polsko-węgierskiej tradycji i przyjaźni, propagowanie nauki języka oraz pogłębienie współpracy polsko-węgierskiej.

Obok zajęć lekcyjnych językowych, podczas których uczestnicy mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz używania języka węgierskiego i polskiego w codziennych sytuacjach, zaplanowane zostały zajęcia dodatkowe: wycieczki, dyskusje, grill. Młodzież wraz z opiekunami odwiedziła Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Orawkę, Zakopane, (wraz ze złożeniem wieńca na grobie Wacława Felczaka) Kraków. Miała również okazję zobaczyć bacówkę, proces wytwarzania serów bacowskich jak np. oscypek, wzięła udział w warsztatach regionalnych filcowania na mokro prowadzonych przez Panią Elżbietę Kowalczyk ze Stowarzyszenia ART Orawa oraz w sportowo-rekreacyjnych zabawach. Nocleg, który znajdował się u samego podnóża Babiej Góry sprzyjał obcowaniu z naturą oraz spacerów, tym bardziej iż praktycznie cała młodzież to mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich.

Na niezwykle urokliwie położonej Marysinej Polanie, gdzie znajduje się wieża widokowa, z uczestnikami obozu spotkał się Wójt Gminy Mateusz Lichosyt na wspólnym grillowaniu.

Mamy nadzieję, iż piękna Orawa na długo zostanie w pamięci i sercach młodzieży i ich opiekunów.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach wsparcia udzielanego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko węgierskiej w ramach projektu Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie pn. „Polsko-węgierski obóz językowy na Orawie”.

(K.K.)

foto: Grzegorz Rzepiszczak, Robert Kowalczyk, Renata Martyniak, Kamil Bodzioch, Karolina Kowalczyk

Polsko-Węgierski obóz językowy na Orawie

Od 1 do 4 września w Lipnicy Wielkiej odbędzie się „Polsko-węgierski obóz językowy” dzięki projektowi Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Weźmie w nim udział młodzież ucząca się języka węgierskiego. Obóz będzie miał charakter międzynarodowy, podczas którego obok zajęć lekcyjnych planowane są zajęcia dodatkowe, takie jak: wycieczki, dyskusje. Celem programu jest lepsze poznanie się i zbliżenie Polaków i Węgrów, w szczególności osób młodych.

Projekt zakłada pielęgnowanie polsko-węgierskich tradycji i dziedzictwa rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej. Polsko-węgierskie warsztaty językowe będą bardzo różnorodne. Nauka języka poprzez zabawę, gry terenowe, wycieczki, zwiedzanie miejsc związanych z kulturą węgierską. Zależy nam na tym, aby spotkanie młodzieży było autentyczne, by opierało się na wspólnych przeżyciach, nauce i działaniu. Obóz polsko-węgierskie będzie dla młodych ludzi okazją do zaangażowania się, partycypacji i współdecydowania. Dodają im pewności siebie oraz wspierają ich rozwój osobisty. Efektem programu będzie również lepsze poznanie się i zbliżenie Polaków i Węgrów, w szczególności osób młodych, budujących i wspierających w swoich krajach struktury społeczeństwa obywatelskiego.

Polsko-Węgierskie Święto. Orawskie Ścieżki Wacława Felczaka

W Lipnicy Wielkiej we wrześniu zostanie zorganizowany obóz dla młodzieży z Polski i Węgier w ramach projektu „Orawskie ścieżki Wacława Felczaka”. W zadaniu tym planuje się działania rozpowszechniające wiedzę o prof. Wacławie Felczaku oraz pielęgnowanie polsko-węgierskiej tradycji, propagowanie historii, kultury i współpracy młodzieżowej.

Zostaną zrealizowane przedsięwzięcia, które przyczynią się do pogłębienia współpracy polsko-węgierskiej. Wystawa plenerowa o działalności kurierskiej prof. W. Felczaka, szczególnie związki z Orawą w jego działalności kurierskiej w czasie II wojny światowej. Obóz młodzieży z Polski i Węgier, w ramach którego przewiduje się warsztaty regionalne, historyczne, wycieczki, opracowanie gry edukacyjna o Wacławie Felczaku.  Odbędzie się również polsko-węgierska wieczornica „Orawskie ślady Wacława Felczaka”, z występami zespołów z Polski i Węgier, pokazem kuchni polskiej i węgierskiej, wspólną nauką tańca. Już dzisiaj zapraszamy 4 września na plac Piotra Borowego i do amfiteatru na polsko-węgierskie święto.

Projekt Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Dofinansowanie dla Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej na film o Józefinie i Emilu Mikach

Z wielką radością i zaszczytem informujemy, iż Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, w ramach Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA – Edycja 2021 otrzymało dofinansowanie na produkcję filmu pt. „Kochana Polsko, to dla Ciebie!”.

Film będzie opowiadał o życiu wyjątkowego małżeństwa – Józefiny i Emila Mików, dlatego tym bardziej cieszy nas fakt że wszystko dzieje się w roku Jubileuszowym Emila Miki.

Niezmiernie cieszymy, iż wśród tylu wspaniałych scenariuszy filmowych został doceniony nasz pomysł.

Dziękujemy.

Szczegóły na stronie MCK Sokół

PROTOKÓŁ

Podpisanie umowy na realizację projektu „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”,

W dniu 15 kwietnia 2021 w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka została podpisana umowa na realizację projektu „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”, finansowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach konkursu: „Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury” w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przy podpisywaniu umowy obecni byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej Karolina Kowalczyk, oraz ze strony Operatora – Fundacji Rozwoju Domokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego: Pani Ewelina Dańko i Bartosz Kosiński.

Cieszymy się, iż nasza gmina wraz z innymi gminami w tym projekcie będzie mogła rozwijać się cyfrowo. Szczegóły wkrótce.