Produkcja „Kochana Polsko, to dla Ciebie!” – Orawscy święci dnia codziennego – Józefina i Emil Mika.

Z przyjemnością informujemy iż w dniach 17.08 – 19.09.2021 rozpoczęto zdjęcia do filmu pt. „Kochana Polsko, to dla Ciebie!” w ramach Projektu z Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA – Edycja 202, którego beneficjentem jest Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

Film opowiada o życiu wyjątkowego małżeństwa – Józefiny i Emila Mików, dlatego tym bardziej cieszy nas fakt że wszystko dzieje się w roku Jubileuszowym Emila Miki. W filmie wypowiedzi specjalistów w swoich dziedzinach oraz zacnych osobistości przeplatać się będą ze scenami fabularyzowanymi. W produkcję zaangażowanych jest wielu lokalnych artystów, grup, zespołów i osób, za co jesteśmy wielce wdzięczni.

Reżyserem filmu jest Pani Inka Bogucka, zaś autorami scenariusza Inka Bogucka, Karolina Kowalczyk, Robert Kowalczyk.

Pierwsze kadry miały miejsce w Muzeum Orawski Park Etnograficzny (za gościnność tej instytucji serdecznie dziękujemy), na Polanie Śmietanowej oraz lipnickich polanach i polach.

Zakończenie projektu przewidziane jest na połowę listopada 2021 roku.

(K.K.)

Pierwsze dni zdjęciowe 17.08-19.09

foto: Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv i Ewa Magiera

Zakończono projekt „Polsko-węgierski obóz językowy na Orawie”

W dniach od 1 do 4 września 2021 roku gościliśmy grupę młodzieży z Polski (z różnych miast) i Węgier (z Budapesztu) w ramach „Polsko-węgierskiego obozu językowego na Orawie”.

Obóz miał na celu pielęgnowanie polsko-węgierskiej tradycji i przyjaźni, propagowanie nauki języka oraz pogłębienie współpracy polsko-węgierskiej.

Obok zajęć lekcyjnych językowych, podczas których uczestnicy mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz używania języka węgierskiego i polskiego w codziennych sytuacjach, zaplanowane zostały zajęcia dodatkowe: wycieczki, dyskusje, grill. Młodzież wraz z opiekunami odwiedziła Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Orawkę, Zakopane, (wraz ze złożeniem wieńca na grobie Wacława Felczaka) Kraków. Miała również okazję zobaczyć bacówkę, proces wytwarzania serów bacowskich jak np. oscypek, wzięła udział w warsztatach regionalnych filcowania na mokro prowadzonych przez Panią Elżbietę Kowalczyk ze Stowarzyszenia ART Orawa oraz w sportowo-rekreacyjnych zabawach. Nocleg, który znajdował się u samego podnóża Babiej Góry sprzyjał obcowaniu z naturą oraz spacerów, tym bardziej iż praktycznie cała młodzież to mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich.

Na niezwykle urokliwie położonej Marysinej Polanie, gdzie znajduje się wieża widokowa, z uczestnikami obozu spotkał się Wójt Gminy Mateusz Lichosyt na wspólnym grillowaniu.

Mamy nadzieję, iż piękna Orawa na długo zostanie w pamięci i sercach młodzieży i ich opiekunów.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach wsparcia udzielanego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko węgierskiej w ramach projektu Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie pn. „Polsko-węgierski obóz językowy na Orawie”.

(K.K.)

foto: Grzegorz Rzepiszczak, Robert Kowalczyk, Renata Martyniak, Kamil Bodzioch, Karolina Kowalczyk

Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie w ramach Mecenatu Małopolski 2021 – II edycja

Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą 1148/21 z dnia 05.08.2021 r. udzielił Stowarzyszeniu Lipnica Wielka na Orawie dotacji w ramach konkursu Mecenat Małopolski 2021 – II edycja na projekt pod nazwą Mikowie – Święci dnia codziennego.

Projekt ma na celu popularyzację postaci Józefiny i Emila Mików.

Kwota dotacji: 20 000 zł.

Niezmiernie się cieszymy, zbudowani do działania.

Polsko-Węgierski obóz językowy na Orawie

Od 1 do 4 września w Lipnicy Wielkiej odbędzie się „Polsko-węgierski obóz językowy” dzięki projektowi Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Weźmie w nim udział młodzież ucząca się języka węgierskiego. Obóz będzie miał charakter międzynarodowy, podczas którego obok zajęć lekcyjnych planowane są zajęcia dodatkowe, takie jak: wycieczki, dyskusje. Celem programu jest lepsze poznanie się i zbliżenie Polaków i Węgrów, w szczególności osób młodych.

Projekt zakłada pielęgnowanie polsko-węgierskich tradycji i dziedzictwa rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej. Polsko-węgierskie warsztaty językowe będą bardzo różnorodne. Nauka języka poprzez zabawę, gry terenowe, wycieczki, zwiedzanie miejsc związanych z kulturą węgierską. Zależy nam na tym, aby spotkanie młodzieży było autentyczne, by opierało się na wspólnych przeżyciach, nauce i działaniu. Obóz polsko-węgierskie będzie dla młodych ludzi okazją do zaangażowania się, partycypacji i współdecydowania. Dodają im pewności siebie oraz wspierają ich rozwój osobisty. Efektem programu będzie również lepsze poznanie się i zbliżenie Polaków i Węgrów, w szczególności osób młodych, budujących i wspierających w swoich krajach struktury społeczeństwa obywatelskiego.

Polsko-Węgierskie Święto. Orawskie Ścieżki Wacława Felczaka

W Lipnicy Wielkiej we wrześniu zostanie zorganizowany obóz dla młodzieży z Polski i Węgier w ramach projektu „Orawskie ścieżki Wacława Felczaka”. W zadaniu tym planuje się działania rozpowszechniające wiedzę o prof. Wacławie Felczaku oraz pielęgnowanie polsko-węgierskiej tradycji, propagowanie historii, kultury i współpracy młodzieżowej.

Zostaną zrealizowane przedsięwzięcia, które przyczynią się do pogłębienia współpracy polsko-węgierskiej. Wystawa plenerowa o działalności kurierskiej prof. W. Felczaka, szczególnie związki z Orawą w jego działalności kurierskiej w czasie II wojny światowej. Obóz młodzieży z Polski i Węgier, w ramach którego przewiduje się warsztaty regionalne, historyczne, wycieczki, opracowanie gry edukacyjna o Wacławie Felczaku.  Odbędzie się również polsko-węgierska wieczornica „Orawskie ślady Wacława Felczaka”, z występami zespołów z Polski i Węgier, pokazem kuchni polskiej i węgierskiej, wspólną nauką tańca. Już dzisiaj zapraszamy 4 września na plac Piotra Borowego i do amfiteatru na polsko-węgierskie święto.

Projekt Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie – w ramach „Małopolski Gościnnej”

Z wielką radością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2021 r. pn. ”Małopolska Gościnna – I edycja” Priorytet nr 1 pn.: Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu.

W ramach zadania pn. „Marysina Polana – Piękno na dłoni” Stowarzyszenie przewiduje działania popularyzujące to niezwykłe miejsce.

Dofinansowanie dla Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej na film o Józefinie i Emilu Mikach

Z wielką radością i zaszczytem informujemy, iż Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, w ramach Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA – Edycja 2021 otrzymało dofinansowanie na produkcję filmu pt. „Kochana Polsko, to dla Ciebie!”.

Film będzie opowiadał o życiu wyjątkowego małżeństwa – Józefiny i Emila Mików, dlatego tym bardziej cieszy nas fakt że wszystko dzieje się w roku Jubileuszowym Emila Miki.

Niezmiernie cieszymy, iż wśród tylu wspaniałych scenariuszy filmowych został doceniony nasz pomysł.

Dziękujemy.

Szczegóły na stronie MCK Sokół

PROTOKÓŁ

Podpisanie umowy na realizację projektu „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”,

W dniu 15 kwietnia 2021 w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka została podpisana umowa na realizację projektu „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”, finansowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach konkursu: „Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury” w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przy podpisywaniu umowy obecni byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej Karolina Kowalczyk, oraz ze strony Operatora – Fundacji Rozwoju Domokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego: Pani Ewelina Dańko i Bartosz Kosiński.

Cieszymy się, iż nasza gmina wraz z innymi gminami w tym projekcie będzie mogła rozwijać się cyfrowo. Szczegóły wkrótce.

Dofinansowanie dla Gminnego Centrum Kultury w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Profesor Piotr Gliński rozstrzygnął kolejne trzy Programy: Promocja czytelnictwa, Kultura ludowa i tradycyjna oraz Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.

Niezwykle miło nam poinformować, iż wśród beneficjentów programu „Kultura ludowa i tradycyjna” znalazło się Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej z projektem „Dziedzictwo Emila Miki”- orawska tradycja muzyczna.

Bardzo się cieszymy. Już wkrótce działania.

Dofinansowanie dla budowy nowej remizy dla OSP w Lipnicy Wielkiej Centrum.

900.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejna świetna wiadomość dla naszej gminy! Wśród zadań rekomendowanych do dofinansowania znalazła się budowa nowej remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Wielkiej Centrum. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w wysokości 900.000,00 zł. To kolejny krok do wzrostu bezpieczeństwa naszych mieszkańców po włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Nowa remiza pozwoli również na dalszy rozwój jednostki i pozyskiwanie dodatkowego sprzętu. Dotychczasowa siedziba jest obecnie za mała by można było m.in. zakupić nowy większy samochód. Wstępna lokalizacja przewiduje również bezpieczniejsze położenie budynku, bez bezpośredniego wyjazdu z garażu na drogę powiatową jak to ma miejsce teraz. Planuje się aby remiza była wyposażona w 3 stanowiska dla samochodów, cześć socjalną z szatniami oraz zaplecze szkoleniowe.