Rajd rowerowy

Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy na Orawie

Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy na Orawie, który odbył się 27 września 2023 roku, był wyjątkowym wydarzeniem, które przyciągnęło liczne grono uczestników.

Miejsce zakończenia rajdu, Muzeum Pasterstwa w Lipnicy Wielkiej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej (Przywarówka), stanowiło doskonałe tło dla uroczystego zakończenia trasy. Planowana godzina zakończenia rajdu o godzinie 14:00 była punktem kulminacyjnym dnia, kiedy to wszyscy uczestnicy mogli spotkać się i podzielić wrażeniami z trasy.

Rajd obejmował różnorodne tereny i gminy, włączając Lipnicę Wielką, Bobrov, Zubrohlavę i Rabcice, co pozwoliło rowerzystom odkryć uroki tej pięknej okolicy na dwóch kółkach.

Po zakończeniu rajdu uczestnicy mieli okazję delektować się posiłkiem, co nie tylko pozwoliło na zregenerowanie sił, ale także na wymianę wrażeń z trasy. To moment integracji i wspólnego świętowania osiągnięcia.

Dodatkowo, z myślą o wygodzie uczestników, zorganizowano transport z miejsca zakończenia rajdu, co ułatwiło im powrót do swoich punktów docelowych. To zabieg, który z pewnością podniósł komfort całego wydarzenia.

Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy na Orawie był nie tylko okazją do aktywności fizycznej i odkrywania piękna okolicy, ale także sposobem na podkreślenie wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu. Projekt ten, współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, połączył ludzi w fascynującym duchu wspólnoty, podkreślając piękno Orawy na dwóch kółkach.

Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy na Orawie

Data: 27 września 2023 r.
Miejsce zakończenia: Muzeum Pasterstwa w Lipnicy Wielkiej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej (Przywarówka)
Planowana godzina zakończenia rajdu 14:00
Trasa rajdu obejmuje gminy: Lipnica Wielka, Bobrov, Zubrohlava, Rabcice
Zbiórka chętnych w dniu rajdu – przy Źródełku Piotra Borowego o godz. 10.00
• Dołącz do nas i odkryj uroki Orawy na dwóch kółkach!

Projekt współfinansowany w ramach:

Nazwa projektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie

Nazwa Programu: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim,

PL – Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim,

SK – Zlepšenie bezpečnosti na poľsko-slovenskom pohraničí

PARTNER WIODĄCY (PL): Gmina Lipnica Wielka
PARTNER (SK): Obec Bobrov

Umowę o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego podpisano 21.07.2022 w Nowym Targu.

Czas trwania projektu: od dnia podpisania umowy do 30 września 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 34.850,11 EURO w tym dofinansowanie z:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 72,38 % (25.224,50 Euro)
  • Środków Budżetu Państwa 5% (1.742,50 Euro)
  • Wkład własny budżetu gminy 22,62% (7.883,11 Euro)

W ramach mikroprojektu zrealizowano:

  1. Kwalifikowany KURS PIERWSZEJ POMOCY

Zrekrutowano 60 osób i przeprowadzono: cykl zajęć 66 godz., egzamin oraz wydanie certyfikatu – uzyskanie tytułu ratownika. Ponadto w trakcie szkoleń uczestnicy otrzymali wyżywienie.

  1. Bezpiecznie quadem

Zakupiono quada wyposażonego w system nawigacji satelitarnej. Zorganizowano wspólne manewry strażackie: w sierpniu w Lipnicy Wielkiej oraz we wrześniu na Słowacji w partnerskiej gminie Bobrov.

Zakupiony quad dla OSP zapewni wzrost bezpieczeństwa mieszkańcom pogranicza. Na naszym terenie taki sprzęt jest niezbędny w celu szybkiej pomocy potrzebującym, umożliwia podejmowanie szybkich, sprawnych, bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczych w terenach górskich, w których brak jest możliwości dotarcia bez posiadania odpowiedniego sprzętu i odpowiednio wyszkolonych osób.

Odkrywaj z nami Orawę

W ramach mikroprojektu „Odkrywaj z nami Orawę” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 wykonano m.in remont istniejącej studni przy źródełku Piotra Borowego i kapliczki oraz utwardzono ciągi piesze na polanie gdzie odbywa się Święto Pasterskie.

Poprzez rozbudowę transgranicznej infrastruktury Centrum Produktu Lokalnego o elementy małej architektury oraz wykonanie ciągów pieszych poprawione zostały warunki korzystania z tego transgranicznego produktu przez mieszkańców i turystów przybywających tu podczas wycieczek rowerowych polsko-słowackimi szlakami rowerowymi na Orawie , wycieczek pieszych na Babią Górę lub podczas wydarzeń i spotkań związanych z tradycjami lokalnymi organizowanych w tym miejscu.

Modernizacja historycznego źródełka Piotra Borowego i wyposażenie go w elementy infrastruktury rekreacyjnej tworzy dodatkowe miejsce dla mieszkańców i turystów, w którym mogą poznawać dzieje ziemi orawskiej i odpoczywać równocześnie w pięknym otoczeniu orawskiej przyrody.

Ponadto uzupełnieniem tych robót jest stworzona gra terenowa -quest, który wiedzie śladami Apostoła Orawy – Piotra Borowego. Zachęcamy Państwa do przejścia trasą questu, uzupełnienia hasła i odnalezienia skarbu. Ulotki questu są dostępne w Urzędzie Gminy, Bibliotece i Gminnym Centrum Kultury.

Tym samym dla mieszkańców i turystów stworzona została kompleksowa oferta zachęcająca do spędzania tutaj wolnego czasu, łącząca poznawanie kultury i tradycji lokalnych Orawy, jej historii oraz korzystanie z walorów ziem polsko-słowackiego pogranicza.

Całkowity koszt projektu 58 548,88 euro.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj.49 766,54 euro.

.Partner wiodący: Gmina Lipnica Wielka 
34-483 Lipnica Wielka  518
tel: (+48) 18 26 345 95 / fax:(+48) 18 26 345 97
gmina@lipnicawielka.pl
www.lipnicawielka.pl
Partner mikroprojektu: Obec Bobrov
Námestie sv. Jakuba 173/3
029 42 Bobrov
Žilinský kraj
Tel.: 043/552 43 99
Mail: webmaster@obecbobrov.sk
www.obecbobrov.sk

Okres realizacji: od 01.01.2021 r. do 31.05.2022 r.

Nr mikroprojektu INT/ET/TAT/1/IV/A/0323

Quest do pobrania

Nowy Quest w Lipnicy Wielkiej

Z wielką radością informujemy, iż od miesiąca możemy korzystać z nowego Questu w Lipnicy Wielkiej. Jest to już trzeci quest w naszej gminie.

Tym razem podążamy „Śladami Apostoła Orawy”. Spacer zapoznaje z urokami Lipnicy Wielkiej oraz ukazuje miejsca i losy najsłynniejszego orawskiego samouka – działacza ludowego i niepodległościowego Piotra Borowego.

Opracowanie questu: Krzysztof Florys, Adam Jarzębski (Fundacja Mapa Pasji)

Opiekun questu: Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkie

Questy w wersji papierowej dostępne są w Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej.

oraz na stronie questy.org.pl/quest/sladami-apostola-orawy

Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Odkrywaj z nami Orawę”.

Produkcja „Kochana Polsko, to dla Ciebie!” – Orawscy święci dnia codziennego – Józefina i Emil Mika

Z przyjemnością informujemy iż w dniach 17.08 – 19.09.2021 rozpoczęto zdjęcia do filmu pt. „Kochana Polsko, to dla Ciebie!” w ramach Projektu z Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA – Edycja 202, którego beneficjentem jest Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

Film opowiada o życiu wyjątkowego małżeństwa – Józefiny i Emila Mików, dlatego tym bardziej cieszy nas fakt że wszystko dzieje się w roku Jubileuszowym Emila Miki. W filmie wypowiedzi specjalistów w swoich dziedzinach oraz zacnych osobistości przeplatać się będą ze scenami fabularyzowanymi. W produkcję zaangażowanych jest wielu lokalnych artystów, grup, zespołów i osób, za co jesteśmy wielce wdzięczni.

Reżyserem filmu jest Pani Inka Bogucka, zaś autorami scenariusza Inka Bogucka, Karolina Kowalczyk, Robert Kowalczyk.

Pierwsze kadry miały miejsce w Muzeum Orawski Park Etnograficzny (za gościnność tej instytucji serdecznie dziękujemy), na Polanie Śmietanowej oraz lipnickich polanach i polach.

Zakończenie projektu przewidziane jest na połowę listopada 2021 roku.

(K.K.)

Pierwsze dni zdjęciowe 17.08-19.09

foto: Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv i Ewa Magiera

Kolejne dni zdjęciowe 4.10-6.10

Tym razem zdjęcia miały miejsce w Lipnicy Wielkiej (m.in. w Domu Ludowym i w Kościele pw. św. Łukasza), Muzeum Orawski Park Etnograficzny (za gościnność tej instytucji serdecznie dziękujemy), w Krakowie oraz ku naszej wielkiej radości w Archidiecezji Łódzkiej (dziękujemy serdecznie ks. Janowi Karlakowi za pomoc).

foto: Ewa Magiera i Kamil Bodzioch

Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv i Magdalena Kostrzewa – Smreczak

Zakończono projekt „Polsko-węgierski obóz językowy na Orawie”

W dniach od 1 do 4 września 2021 roku gościliśmy grupę młodzieży z Polski (z różnych miast) i Węgier (z Budapesztu) w ramach „Polsko-węgierskiego obozu językowego na Orawie”.

Obóz miał na celu pielęgnowanie polsko-węgierskiej tradycji i przyjaźni, propagowanie nauki języka oraz pogłębienie współpracy polsko-węgierskiej.

Obok zajęć lekcyjnych językowych, podczas których uczestnicy mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz używania języka węgierskiego i polskiego w codziennych sytuacjach, zaplanowane zostały zajęcia dodatkowe: wycieczki, dyskusje, grill. Młodzież wraz z opiekunami odwiedziła Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Orawkę, Zakopane, (wraz ze złożeniem wieńca na grobie Wacława Felczaka) Kraków. Miała również okazję zobaczyć bacówkę, proces wytwarzania serów bacowskich jak np. oscypek, wzięła udział w warsztatach regionalnych filcowania na mokro prowadzonych przez Panią Elżbietę Kowalczyk ze Stowarzyszenia ART Orawa oraz w sportowo-rekreacyjnych zabawach. Nocleg, który znajdował się u samego podnóża Babiej Góry sprzyjał obcowaniu z naturą oraz spacerów, tym bardziej iż praktycznie cała młodzież to mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich.

Na niezwykle urokliwie położonej Marysinej Polanie, gdzie znajduje się wieża widokowa, z uczestnikami obozu spotkał się Wójt Gminy Mateusz Lichosyt na wspólnym grillowaniu.

Mamy nadzieję, iż piękna Orawa na długo zostanie w pamięci i sercach młodzieży i ich opiekunów.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach wsparcia udzielanego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko węgierskiej w ramach projektu Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie pn. „Polsko-węgierski obóz językowy na Orawie”.

(K.K.)

foto: Grzegorz Rzepiszczak, Robert Kowalczyk, Renata Martyniak, Kamil Bodzioch, Karolina Kowalczyk

Polsko-Węgierski obóz językowy na Orawie

Od 1 do 4 września w Lipnicy Wielkiej odbędzie się „Polsko-węgierski obóz językowy” dzięki projektowi Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Weźmie w nim udział młodzież ucząca się języka węgierskiego. Obóz będzie miał charakter międzynarodowy, podczas którego obok zajęć lekcyjnych planowane są zajęcia dodatkowe, takie jak: wycieczki, dyskusje. Celem programu jest lepsze poznanie się i zbliżenie Polaków i Węgrów, w szczególności osób młodych.

Projekt zakłada pielęgnowanie polsko-węgierskich tradycji i dziedzictwa rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej. Polsko-węgierskie warsztaty językowe będą bardzo różnorodne. Nauka języka poprzez zabawę, gry terenowe, wycieczki, zwiedzanie miejsc związanych z kulturą węgierską. Zależy nam na tym, aby spotkanie młodzieży było autentyczne, by opierało się na wspólnych przeżyciach, nauce i działaniu. Obóz polsko-węgierskie będzie dla młodych ludzi okazją do zaangażowania się, partycypacji i współdecydowania. Dodają im pewności siebie oraz wspierają ich rozwój osobisty. Efektem programu będzie również lepsze poznanie się i zbliżenie Polaków i Węgrów, w szczególności osób młodych, budujących i wspierających w swoich krajach struktury społeczeństwa obywatelskiego.

Polsko-Węgierskie Święto. Orawskie Ścieżki Wacława Felczaka

W Lipnicy Wielkiej we wrześniu zostanie zorganizowany obóz dla młodzieży z Polski i Węgier w ramach projektu „Orawskie ścieżki Wacława Felczaka”. W zadaniu tym planuje się działania rozpowszechniające wiedzę o prof. Wacławie Felczaku oraz pielęgnowanie polsko-węgierskiej tradycji, propagowanie historii, kultury i współpracy młodzieżowej.

Zostaną zrealizowane przedsięwzięcia, które przyczynią się do pogłębienia współpracy polsko-węgierskiej. Wystawa plenerowa o działalności kurierskiej prof. W. Felczaka, szczególnie związki z Orawą w jego działalności kurierskiej w czasie II wojny światowej. Obóz młodzieży z Polski i Węgier, w ramach którego przewiduje się warsztaty regionalne, historyczne, wycieczki, opracowanie gry edukacyjna o Wacławie Felczaku.  Odbędzie się również polsko-węgierska wieczornica „Orawskie ślady Wacława Felczaka”, z występami zespołów z Polski i Węgier, pokazem kuchni polskiej i węgierskiej, wspólną nauką tańca. Już dzisiaj zapraszamy 4 września na plac Piotra Borowego i do amfiteatru na polsko-węgierskie święto.

Projekt Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Dofinansowanie dla Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej na film o Józefinie i Emilu Mikach

Z wielką radością i zaszczytem informujemy, iż Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, w ramach Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA – Edycja 2021 otrzymało dofinansowanie na produkcję filmu pt. „Kochana Polsko, to dla Ciebie!”.

Film będzie opowiadał o życiu wyjątkowego małżeństwa – Józefiny i Emila Mików, dlatego tym bardziej cieszy nas fakt że wszystko dzieje się w roku Jubileuszowym Emila Miki.

Niezmiernie cieszymy, iż wśród tylu wspaniałych scenariuszy filmowych został doceniony nasz pomysł.

Dziękujemy.

Szczegóły na stronie MCK Sokół

PROTOKÓŁ